Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedning inför årsstämman 2024

Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen ska bestå av följande medlemmar:

  • Åsa Mitsell, representerar Finansdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
  • Adrian Lübbert, representerar Finansministeriet, för danska staten
  • Jacob Wallenberg, representerar Wallenberg Investments AB
  • Gerald Engström, representerar sig själv och Färna Invest ABCarsten Dilling, styrelseordförande för SAS AB

Den 23 januari 2024 offentliggjordes att Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB, avgått som ledamot i valberedningen och att valberedningen följaktligen kommer fullgöra sitt uppdrag med en ledamot färre.

Aktieägare kan lämna förslag skriftligen till valberedningen på följande adress:

SAS AB:s valberedning
c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
195 87 Stockholm
Sverige

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör förslagen vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2023.