Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Åsa Mitsell, representerar Finansdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
  • Adrian Lübbert, representerar Finansministeriet, för danska staten
  • Jacob Wallenberg, representerar Wallenberg Investments AB
  • Gerald Engström, representerar sig själv och Färna Invest AB
  • Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS AB

Aktieägare kan lämna förslag skriftligen till valberedningen på följande adress:

SAS AB:s valberedning
c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
195 87 Stockholm
Sverige

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör förslagen vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2023.