Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Revisorer

På årsstämman den 18 mars 2024 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för SAS AB intill nästa årsstämma. Tomas Gerhardsson är huvudansvarig revisor.

För att säkerställa styrelsens rätt till kontroll och tillgång till revisionsarbetet träffar styrelsen bolagets huvudansvariga revisor kontinuerligt. I januari redovisar revisorn sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet.

I april presenterar revisorn, och styrelsen behandlar, upplägget av riskanalysarbetet och granskningsinriktningen för det aktuella året. Efter genomförd ”hard close” rapporterar revisorerna till styrelsen sina iakttagelser vid granskningen samt sin bedömning av kritiska processer och risker.