Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Revisorer

På årsstämman den 10 april 2018 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för SAS AB intill nästa årsstämma. Bo Hjalmarsson är huvudansvarig revisor.

För att säkerställa styrelsens rätt till kontroll och tillgång till revisionsarbetet träffar styrelsen bolagets huvudansvariga revisor kontinuerligt. I januari redovisar revisorn sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet.

I april presenterar revisorn, och styrelsen behandlar, upplägget av riskanalysarbetet och granskningsinriktningen för det aktuella året. Efter genomförd ”hard close” rapporterar revisorerna till styrelsen sina iakttagelser vid granskningen samt sin bedömning av kritiska processer och risker.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here