Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
March 18, 2024
Swedish
Årsstämman kommer äga rum den 18 mars 2024 på Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige kl. 14:00 CET.
January 10, 2024
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 14:00 på bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.
March 16, 2023
Swedish
Årsstämma 2023 16 mars, 2023
March 17, 2022
Swedish
March 17, 2021
Swedish
Årsstämman ägde rum den 17 mars 2021.
September 22, 2020
Swedish
Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 22 september 2020 kl. 10.00 vid Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.
March 12, 2020
Swedish
Årsstämman ägde rum den 12 mars 2020, kl 14.00.
March 13, 2019
Swedish
Årsstämman ägde rum den 13 mars 2019, kl 15.00.
April 10, 2018
Swedish
Årsstämman ägde rum den 10 april 2018, kl 10.00. Lokal Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige. Valberedning Valberedningen består av följande medlemmar: Carl Rosén, Näringsdepartementet, för...
November 03, 2017
Swedish
Extra bolagsstämma ägde rum den 3 november 2017, kl 10.00.
February 22, 2017
Swedish
Årsstämman ägde rum den 22 februari 2017, kl 15.00. Lokal Frösundaviks allé 1, Solna. VD:s presentation från årsstämman kan laddas ned nedan. Valberedning Valberedningen bestod av följande...
March 08, 2016
Swedish
Årsstämman ägde rum den 8 mars 2016.
February 19, 2015
Swedish
Årsstämman ägde rum den 19 februari 2015 kl 15.00.
February 18, 2014
Swedish
Årsstämman ägde rum den 18 februari 2014 kl 15.00.
March 20, 2013
Swedish
Årsstämman ägde rum den 20 mars 2013 kl 14.00.
April 19, 2012
Swedish
Årsstämman ägde rum den 19 april 2012 kl 14.00.
April 11, 2011
Swedish
Årsstämman ägde rum den 11 april 2011 kl 14.00.
April 07, 2010
Swedish
Årsstämman ägde rum den 7 april 2010 kl 09.00.