Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 22 februari 2017, kl 15.00.

Lokal

Frösundaviks allé 1, Solna. VD:s presentation från årsstämman kan laddas ned nedan.

Valberedning

Valberedningen bestod av följande medlemmar:

  • Magnus Skåninger, Finansdepartementet, för svenska staten
  • Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten
  • Jan Tore Føsund, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
  • Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Förslag eller frågor till kallelse till årsstämman

För att kunna förbereda kallelsen till årsstämman skulle SAS AB ha erhållit detta skriftligt senast den 4 januari 2017.

Documents