Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Årsstämma 2024

18 mars 2024

Lokal och tid

Årsstämman kommer äga rum den 18 mars 2024 på Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige kl. 14:00 CET.

Förslag till årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen på följande adress:

SAS AB:s styrelse
c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
195 87 Stockholm
Sverige

Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari 2024 eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.