Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsordning

SAS AB är moderbolaget för SAS. För att ändra bolagsordningen krävs beslut av en bolagsstämma som bifalls av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here