Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsordning

SAS AB är moderbolaget för SAS. För att ändra bolagsordningen krävs beslut av en bolagsstämma som bifalls av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.