Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Årsstämma 2023

16 mars, 2023

Lokal

Bolagsstämman kommer äga rum på Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige kl. 14:00 CET

Valberedning

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Åsa Mitsell, representerar Näringsdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
  • Adrian Lübbert, representerar Finansministeriet, för danska staten
  • Jacob Wallenberg, representerar Wallenberg Investments AB
  • Gerald Engström, representerar sig själv och Färna Invest AB
  • Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS AB

Registrerade aktieägare i SAS AB:s aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB kan lämna förslag skriftligen till valberedningen på följande adress:

SAS ABs Valberedning
c/o General Counsel Corporate Legal Affairs / STODL
S-195 87 Stockholm
Sverige

Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast 7 veckor före årsstämman (senast den 26 januari 2023).