Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – juli 2022

August 5, 2022 11:00
Regulatory information

Julis trafiktal påverkades starkt av den 15-dagar långa pilotstrejken

Under juli ställdes fler än 3 700 flyg in och 380 000 passagerare berördes av strejken från SAS Scandinavias pilotföreningar som avslutades den 19 juli.

 

I juli reste 1,3 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 23 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 8 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med
32 % och kapaciteten minskade med 23 %, vilket var ett resultat av den 15 dagar långa pilotstrejken. Kabinfaktorn för juli var 82 %, en förbättring med 21 procentenheter jämfört med juni förra året.

 

"Vi vill verkligen be om ursäkt till alla våra kunder som drabbades av strejken som resulterat i förseningar och inställda flygavgångar. Vi är glada att vi snabbt har kunnat återgå till normal verksamhet igen så att vi kan fokusera på att få tillbaka våra kunders förtroende. Samtidigt fortsätter vi att genomföra vår transformationsplan, SAS FORWARD. För att påskynda den processen ansökte SAS om chapter 11 i USA den 5 juli 2022.  Sammantaget kommer transformationsarbetet leda till ett finansiellt stabilt flygbolag, som kommer att kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

 

 

SAS reguljärtrafik

Jul22

Förändring1

Nov21-Jul22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

2 251

-2,2%

22 086

120,6%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

1 871

36,5%

14 767

273,3%

Kabinfaktor

83,1%

        23,6 pp

66,9%

27,4 pp

Antal passagerare (000)

1 207

18,0%

11 631

198,9%

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik

Jul22       vs

       Jul21

Nov21-Jul22 vs

Nov20- Jul21

 

RPK

ASK

RPK

ASK

Interkontinentalt

129,4%

-2,0%

726,8%

128,6%

Europa/Intraskand

42,1%

11,4%

290,1%

192,7%

Inrikes

-40,1%

-44,2%

90,2%

31,7%

 

SAS chartertrafik

Jul22

Förändring1

Nov21-Jul22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

396

152,7%

1 600

644,3%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

304

126,8%

1 310

733,8%

Kabinfaktor

76,8%

-8,8 pp

81,9%

8,8 pp

Antal passagerare (000)

118

111,3%

478

645,9%

 

SAS total trafik (reguljär och charter)

Jul22

Förändring1

Nov21-Jul22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

2 646

7,7%

23 687

131,6%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 175

44,6%

16 077

290,9%

Kabinfaktor

82,2%

21,0 pp

67,9%

27,7 pp

Antal passagerare (000)

1 325

22,8%

12 110

206,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Preliminär yield och PASK

Jul22

Förändring1

Valutajusterad förändring

Passageraryield, SEK

1,05

20,9%

15,5%

PASK, SEK

0,87

68,7%

61,2%

 

 

 

 

 

 

 

Jul22

Punktlighet (ankomst 15 minuter)

 

 

67,0%

Regularitet

 

 

75,4%

Förändring av totala koldioxidutsläpp

 

 

118,2 %

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer

 

 

0,8%

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp

 

 

32,6%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 11.00 CET.

 

Latest news