Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2013/2014

January 20, 2015 08:00

Under perioden slutförde SAS implementeringen av det omställningsprogram som påbörjades i november 2012. Under året lanserades ytterligare kostnadsåtgärder på 2,1 mdr SEK med full effekt 2017. SAS genomförde också en rekapitalisering om 5,1 mdr SEK under räkenskapsåret.

Onlineversion av årsredovisningen

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here