Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2017/2018

January 29, 2019 08:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2017 – oktober 2018, lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält detta.

SAS styrelse föreslår till årsstämman 2019 att utdelning till SAS AB:s stamaktieägare ej lämnas för räkenskapsåret 2017/2018. I övrigt innehåller inte årsredovisningen någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

SAS Hållbarhetsredovisning räkenskapsåret 2017/2018 publiceras i samband med årsredovisningen och återfinns på www.sasgroup.net. Hållbarhetsredovisningen finns enbart på engelska.

För ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 4519

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 08.00 CET.

Latest news