Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport november 2014 – januari 2015

March 5, 2015 07:00

Stärkt position i säsongsmässigt svagt kvartal

November 2014–januari 2015

  • Resultat före skatt och engångsposter: -829 (-1 169) MSEK
  • Intäkter: 8 371 (7 871) MSEK
  • Enhetsintäkten (PASK) steg med 6,7%
  • Enhetskostnaden (CASK) steg med 2,9%1
  • EBIT-marginal: -7,8 % (1,7 %)
  • Resultat före skatt: -836 (-146) MSEK
  • Periodens resultat: -640 (-112) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -2,21 (-0,35) SEK
  • Helårsutsikterna för 2014/2015 fasthålls, se sidan 8

1) Valutajusterad och exklusive flygbränsle.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2015, kl 08.00.

Latest news