Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport november 2014 – januari 2015

March 5, 2015 07:00

Stärkt position i säsongsmässigt svagt kvartal

November 2014–januari 2015

  • Resultat före skatt och engångsposter: -829 (-1 169) MSEK
  • Intäkter: 8 371 (7 871) MSEK
  • Enhetsintäkten (PASK) steg med 6,7%
  • Enhetskostnaden (CASK) steg med 2,9%1
  • EBIT-marginal: -7,8 % (1,7 %)
  • Resultat före skatt: -836 (-146) MSEK
  • Periodens resultat: -640 (-112) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -2,21 (-0,35) SEK
  • Helårsutsikterna för 2014/2015 fasthålls, se sidan 8

1) Valutajusterad och exklusive flygbränsle.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2015, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here