Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Finansiell utveckling i linje med vägledning

February 27, 2019 08:00

November 2018–januari 2019

  • Intäkter: 9 534 (8 978) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -724 (-385) MSEK
  • Resultat före skatt: -576 (-285) MSEK
  • Periodens resultat: -469 (-249) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -1,25 (-0,88) SEK

Koncernchefens kommentarer

Mot bakgrund av vår tids utmaningar fortsätter SAS sin omställning mot ett hållbart flygresande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 27 februari 2019 kl. 08:00 CET.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here