Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q3 2023: Ett lönsamt kvartal med det högsta antalet passagerare sedan före pandemin

September 1, 2023 08:00
Regulatory information

Jag är glad att kunna summera ett sommarkvartal med hög aktivitet. Närmare 7 miljoner passagerare reste med SAS under tredje kvartalet, det högsta antalet passagerare under ett kvartal sedan före pandemin. För första gången sedan 2019 redovisade vi också en vinst för kvartalet. Det är en viktig milstolpe. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss med vår transformationsplan för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft, men jag ser detta som ett tydligt tecken på att vi är på rätt spår och att vårt arbete ger resultat. Vi fortsätter ökningen av verksamheten och kommer att öka kapaciteten i vinter jämfört med motsvarande period förra året. Vi noterade också stark biljettförsäljning under tredje kvartalet, vilket tyder på en god underliggande efterfrågan på resor trots en mer osäker ekonomisk prognos för samhället i stort.

Under kvartalet skapade kapacitetsproblem kopplade till flygledningen stora problem för flygbolag, flygplatser och inte minst våra passagerare. Vi vet att många passagerare som reste via Köpenhamns flygplats under sommaren har påverkats, och våra medarbetare har jobbat hårt för att hjälpa de som drabbats.

Vi gör framsteg i chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. Under kvartalet påbörjade vi en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen. Det har funnits ett stort intresse från potentiella investerare att delta i processen, där potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat bolag.

MAJ 2023–JULI 2023

 • Intäkter:  13 173 (8 580) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): 457 (-1 991) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 464 (-2 081) MSEK
 • Periodens resultat: 461 (-1 848) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 0,06 (-0,25) SEK

NOVEMBER 2022–JULI 2023

 • Intäkter: 30 024 (21 173) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -3 406 (-6 145) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -3 548 (-6 315) MSEK
 • Periodens resultat: -3 773 (-5 810) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,52 (-0,80) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 10 maj, dom i Tribunalen, EU-domstolen, avseende staternas medverkan i rekapitaliseringen av SAS under 2020.
 • Den 15 maj erhöll SAS domstolsgodkännande av det förfarande som styr bolagets kapitalanskaffningsprocess.
 • Skellefteå kommun anslöt till SAS Corporate Sustainability Program – köper hållbart flygbränsle till alla sina affärsresor under 2023 och 2024.
 • SAS strävar för närvarande efter att få domstolsgodkännande för rekonstruktions­processen i USA kring årsskiftet, vilket kommer att följas av eventuella regulatoriska godkännanden och andra förfaranden under 2024. SAS förväntar sig för närvarande att ersättningen till oprioriterade borgenärer efter chapter 11-processens slutförande kommer att vara förhållandevis liten, att ersättningen till efterställda borgenärer kommer att vara liten eller ingen alls, och att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB efter att bolagets rekonstruktions­process är genomförd.

PROGNOSER

 • Delårsapporten för det tredje kvartalet innehåller finansiella prognoser på sidan 10.
   

KVARTALSRESULTAT

SAS noterade en fortsatt positiv trend för efterfrågan från passagerare under tredje kvartalet. Det totala antalet passagerare ökade med 36,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år som påverkades av pilotstrejken. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade vår RPK med 42,5 procent medan kapaciteten ökade med 35,9 procent. Kabinfaktorn på 81,5 procent ökade med 3,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Den ökade efterfrågan från passagerarna samt ökad produktion ledde till att rörelseintäkterna ökade med 54 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, och landade på 13 173 miljoner SEK för kvartalet. Resultatet före skatt slutade på 457 miljoner SEK, vilket är en förbättring med 2 448 miljoner SEK jämfört med motsvarande period föregående år som påverkades av strejken. Det förbättrade resultatet före skatt avspeglar både en starkare utveckling i verksamheten och en finansiell effekt hänförlig till valutaomvärderingar av leasingskulder.

SAS har fortsatt fokus på kostnadsbesparingar i hela verksamheten för att säkerställa konkurrenskraft. De totala rörelsekostnaderna för kvartalet slutade på 11 596 miljoner SEK.

Kassan i slutet av kvartalet uppgick till 6 463 miljoner SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till ett kassainflöde om 1 542 miljoner SEK.

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING

Vi lanserade vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD i samband med första kvartalsrapporten för 2021/2022, i slutet av februari 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. För att påskynda genomförandet av SAS FORWARD meddelade vi den 5 juli 2022 att vi frivilligt hade lämnat in en ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för rekonstruktion av bolag med verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Genom denna process är vår målsättning att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera bolagets skulder, omstrukturera vår flygplansflotta och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

Förfarandet som styr kapitalanskaffningsprocessen godkändes av domstolen i USA den 15 maj och vi genomför nu en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen. Det har funnits ett stort intresse från potentiella investerare att delta i processen, där potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat bolag. Samtidigt fortsätter vi dialogen med våra olika intressenter och för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan. Vi strävar för närvarande efter att få domstolsgodkännande för rekonstruktions­processen i USA kring årsskiftet, vilket kommer att följas av eventuella regulatoriska godkännanden och andra förfaranden under 2024.

NYA LINJER OCH DESTINATIONER

Som en del av SAS strategi att stärka vårt erbjudande för skandinaviska resenärer har vi ökat vår kapacitet inför hösten och vintern. I maj offentliggjorde vi två nya interkontinentala direktlinjer. Vi återupptar en direktlinje från Köpenhamn till Bangkok med start under hösten. Vi återvänder också till Afrika för första gången på flera årtionden med veckoflyg till Agadir i Marocko, med start i november. SAS kommer att flyga till Agadir både från Köpenhamn och Stockholm under vintersäsongen fram till slutet av mars 2024. Under den tiden erbjuder vi en bekväm tidtabell med avgångar och ankomster dagtid.

STAR ALLIANCE BLEV UTSEDD TILL VÄRLDENS BÄSTA FLYGBOLAGSALLIANS

I juni utsågs Star Alliance ännu en gång till världens bästa flygbolagsallians av prestigefyllda Skytrax World Airline Awards. Alliansens berömda lounge i Los Angeles vann också World’s Best Airline Alliance Lounge Award för sjunde året i rad. Utnämningarna till Skytrax World Airline Awards sker genom opartiska omröstningar bland de internationella passagerarna. I år räknades över 20 miljoner giltiga röster i en undersökning som löpte från september 2022 till mars 2023 och som representerar passagerare av över 100 nationaliteter. Undersökningen erbjöds även på sex stora internationella språk. Vi är mycket stolta över att vara en del av alliansen och att återigen vinna priset är verkligen ett bevis på hög kvalitet, för SAS och för hela Star Alliance-nätverket.

STEG MOT FOSSILFRITT FLYG

SAS strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom flyget och det enda sättet att nå framsteg med denna ambitiösa plan är genom samarbete. Genom att göra våra kunder delaktiga och arbeta ihop kan vi minska koldioxidutsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen.

I juni blev Skellefteå kommun den första kommunen i Sverige som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program.  Partnerskapet innebär att Skellefteå kommun kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla tjänsteresor för sina medarbetare under 2023 och 2024. Vi hoppas att vårt nya samarbete ska inspirera andra företag och kommuner att minska sina utsläpp från flygresor och samtidigt bidra till att driva övergången till ett hållbart flygresande.

I juni öppnade vi möjligheten för reservationer på vår första kommersiella flygning med elflygplan någonsin i Sverige, Norge och Danmark. SAS har sedan starten 1946 varit en av pionjärerna i flygbranschen och var till exempel det första kommersiella flygbolaget som flög över Nordpolen för att avsevärt reducera flygtiden mellan olika kontinenter. För den banbrytande aktiviteten tilldelades SAS Columbus-priset. Vi är stolta över att kunna bjuda in våra passagerare till nästa stora milstolpe för det framtida flyget. Det är en naturlig fortsättning på den pionjärandan och ett viktigt steg på vår resa mot ett mer hållbart flygresande. Vi gör det för att än en gång bevisa vår starka tro på utvecklingen av elflyg som ett alternativ för flyg med låga utsläpp och nollutsläpp.

FRAMÅTBLICK

Vi närmar oss vintersäsongen och jag är glad över den positiva trenden i vår biljettförsäljning under tredje kvartalet. Vi fortsätter ökningen av verksamheten och kommer att öka kapaciteten i vinter jämfört med motsvarande period förra året.

Vi fortsätter att göra framsteg inom ramen för SAS FORWARD och vår chapter 11-process i USA. Vår kapitalanskaffningsprocess går framåt och vi samarbetar med våra olika intressenter för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan.

Jag vill tacka mina kollegor på SAS för deras hårda arbete som säkerställer att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt, och som ser till att kunderna får den högkvalitativa service de förväntar sig av oss. Jag är tacksam för alla era insatser!

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff
vd & koncernchef
Stockholm den 1 september 2023

Telefonkonferens – tredje kvartalet 2023
En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CEST. Anko van der Werff, vd & koncernchef, och Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska.

Webblänk (ingen föranmälan krävs) https://ir.financialhearings.com/sas-q3-2023

Registrering för deltagande via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006614

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens/användar-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net  

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 1 september 2023, kl. 08:00 CEST.

Latest news