Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-december 1998

February 18, 1999 15:35

Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1998:

• SAS Gruppens resultat före skatt blev 2 829 (2 231) MSEK.

• SAS Gruppens omsättning ökade med 5,2% till 40 946 MSEK.

• Kassaflödet från verksamheten var 3 807 (3 954) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av flygplan och byggnader uppgick till 1 014 (83) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 13,78 (9,57) SEK, för SAS Norge ASA 12,13 (10,11) SEK samt för SAS Sverige AB 12,77 (10,13) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 545 (389) MDKK
SAS Norge ASA 541 (440) MNOK
SAS Sverige AB 900 (714) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here