Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-juni 2000

August 11, 2000 17:00

Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var 732 (496) MSEK. Andra kvartalet blev 1 029 (507) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster var för hela perioden 443 (63) MSEK och för andra kvartalet 753 (461) MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7%. Trafiken i Business Class ökade med 5%.

•Ökade bränslekostnader påverkar resultatet negativt med 712 MSEK jämfört med första halvåret föregående år.

•Kassaflödet från verksamheten var 1 057 (833) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 3,48 (2,00) SEK, SAS Norge ASA 3,22 (2,49) SEK samt SAS Sverige AB 3,40 (2,09) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 145 (78) MDKK
SAS Norge ASA 147 (110) MNOK
SAS Sverige AB 240 (147) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here