Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-mars 1999

May 6, 1999 08:00

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 1999

• SAS Gruppens resultat före skatt blev –22 (613) MSEK.

• SAS Gruppens omsättning ökade med 1,6% till 9 621 MSEK.

• Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,8%. Trafiken i Business Class minskade med 7,6% medan Economy Class ökade med 6,8%. Antal passagerare ökade med 3,2%.

• Kassaflödet från verksamheten var –3 (772) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 387 (297) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S –0,02 (2,51) SEK, SAS Norge ASA 0,22 (2,85) SEK samt SAS Sverige AB –0,10 (2,72) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S –1 (102) MDKK
SAS Norge ASA 10 (126) MNOK
SAS Sverige AB –7 (192) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here