Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-mars 1999

May 6, 1999 08:00

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 1999

• SAS Gruppens resultat före skatt blev –22 (613) MSEK.

• SAS Gruppens omsättning ökade med 1,6% till 9 621 MSEK.

• Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,8%. Trafiken i Business Class minskade med 7,6% medan Economy Class ökade med 6,8%. Antal passagerare ökade med 3,2%.

• Kassaflödet från verksamheten var –3 (772) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 387 (297) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S –0,02 (2,51) SEK, SAS Norge ASA 0,22 (2,85) SEK samt SAS Sverige AB –0,10 (2,72) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S –1 (102) MDKK
SAS Norge ASA 10 (126) MNOK
SAS Sverige AB –7 (192) MSEK

 

Latest news