Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-mars 2000

May 11, 2000 16:00

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var –297 (–11) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster blev –310 (–398) MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 5,9%. Trafiken i Business Class ökade med 5%.

•Ökade bränslekostnader påverkar resultatet negativt med 368 MSEK jämfört med föregående år.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S –1,16 (–0,02) SEK, SAS Norge ASA –1,40 (0,22) SEK samt SAS Sverige AB –1,55 (–0,10) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S –48 (–1) MDKK
SAS Norge ASA –63 (10) MNOK
SAS Sverige AB –109 (–7) MSEK

 

Latest news