Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-mars 2000

May 11, 2000 16:00

Huvudpunkter i boksluten per 31 mars 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var –297 (–11) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster blev –310 (–398) MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 5,9%. Trafiken i Business Class ökade med 5%.

•Ökade bränslekostnader påverkar resultatet negativt med 368 MSEK jämfört med föregående år.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S –1,16 (–0,02) SEK, SAS Norge ASA –1,40 (0,22) SEK samt SAS Sverige AB –1,55 (–0,10) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S –48 (–1) MDKK
SAS Norge ASA –63 (10) MNOK
SAS Sverige AB –109 (–7) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here