Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-december 2001

February 12, 2002 08:00

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.

•En fortsatt försvagad efterfrågan på grund av händelserna den 11 september och efterföljande krigshandlingar samt väsentligt reducerad Business Classtrafik, är huvudorsaker till det svaga resultatet i fjärde kvartalet.

•Omsättningen för helåret uppgick till 51 433 (47 540) MSEK.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari – december och blev 3 168 (5 608) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för helåret till –1 790 (1 291) MSEK

•Resultatet före skatter uppgick till -1 140 (2 829) MSEK. För fjärde kvartalet var resultatet –1 147 (1 721) MSEK.

I en svag marknad stärktes SAS marknadsposition.

•Resultat per aktie för helåret 2001 blev för SAS koncernen –6,58 (12,98) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 96,06 (106,50) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here