Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2003

August 11, 2003 08:00

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31 643) MSEK, en minskning med 8,3%. Förjämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller2 741 MSEK.

• Omsättningen i Scandinavian Airlines uppgick till 15 568 (18 938) MSEK. Justerat för valutaeffektminskade omsättningen med 15,5 %.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till1 210 (3 832) MSEK. Andra kvartalet blev 1 608 (3 248) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för halvåret till –1 996 (-133) MSEK samt för andra kvartalet till–57 (1 180) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till –1 789 (-407) MSEK samt för andra kvartalet till 87 (1 039) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –1 533 (-354) MSEK samt för andra kvartalet till 66 (968) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2002-juni 2003 blev 8% (9%).

• Resultat per aktie för perioden januari–juni blev för SAS koncernen –9,32 (-2,17) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 80,42 (89,62) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here