Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2003

August 11, 2003 08:00

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31 643) MSEK, en minskning med 8,3%. Förjämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller2 741 MSEK.

• Omsättningen i Scandinavian Airlines uppgick till 15 568 (18 938) MSEK. Justerat för valutaeffektminskade omsättningen med 15,5 %.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till1 210 (3 832) MSEK. Andra kvartalet blev 1 608 (3 248) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för halvåret till –1 996 (-133) MSEK samt för andra kvartalet till–57 (1 180) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till –1 789 (-407) MSEK samt för andra kvartalet till 87 (1 039) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –1 533 (-354) MSEK samt för andra kvartalet till 66 (968) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2002-juni 2003 blev 8% (9%).

• Resultat per aktie för perioden januari–juni blev för SAS koncernen –9,32 (-2,17) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 80,42 (89,62) SEK.

 

Latest news