Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2004

August 11, 2004 08:00

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK.

• Trafiktillväxten har varit god i koncernens samtliga flygbolag. SAS koncernens totala passagerartrafik (RPK) ökade med 11,1% för halvåret och 14,3% för andra kvartalet

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till 1 449 (1 210) MSEK. Andra kvartalet blev 1 493 (1 608) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 300 MSEK och uppgick för perioden till -1 622 (-1 922) MSEK. Rensat för valutaeffekter förbättrades resultatet med 415 MSEK. Andra kvartalet blev marginellt positivt med 9 (-13) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 583 (-1 789) MSEK, samt för andra kvartalet till 0 (87) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -1 304 (-1 533) MSEK, samt för andra kvartalet till 98 (66) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2003-juni 2004 blev 8% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen första halvåret -7,93 (-9,32) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,14 (80,42) SEK.

 

Latest news