Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2004

August 11, 2004 08:00

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK.

• Trafiktillväxten har varit god i koncernens samtliga flygbolag. SAS koncernens totala passagerartrafik (RPK) ökade med 11,1% för halvåret och 14,3% för andra kvartalet

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till 1 449 (1 210) MSEK. Andra kvartalet blev 1 493 (1 608) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 300 MSEK och uppgick för perioden till -1 622 (-1 922) MSEK. Rensat för valutaeffekter förbättrades resultatet med 415 MSEK. Andra kvartalet blev marginellt positivt med 9 (-13) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 583 (-1 789) MSEK, samt för andra kvartalet till 0 (87) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -1 304 (-1 533) MSEK, samt för andra kvartalet till 98 (66) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2003-juni 2004 blev 8% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen första halvåret -7,93 (-9,32) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,14 (80,42) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here