Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2002

May 14, 2002 08:00

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 775 (12 137) MSEK, en ökning med 13,5%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 7,5%.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari-mars och blev 584 (1 171) MSEK.

Resultat före realisationsvinster uppgick för första kvartalet till –1 313 (77) MSEK.

Koncernens resultat före skatt uppgick till –1 446 (40) MSEK, varav i SAS Airline –1 035 (–91) MSEK.

Resultat per aktie för perioden januari-mars blev för SAS koncernen –8,17 (0,08) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,80 (109,02) SEK.

 

Latest news