Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-mars 2002

May 14, 2002 08:00

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 775 (12 137) MSEK, en ökning med 13,5%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 7,5%.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari-mars och blev 584 (1 171) MSEK.

Resultat före realisationsvinster uppgick för första kvartalet till –1 313 (77) MSEK.

Koncernens resultat före skatt uppgick till –1 446 (40) MSEK, varav i SAS Airline –1 035 (–91) MSEK.

Resultat per aktie för perioden januari-mars blev för SAS koncernen –8,17 (0,08) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,80 (109,02) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here