Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2005

May 3, 2005 08:00

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 016 (12 567) MSEK, en ökning med 3,6%.

• Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 0,8% till 7,3 miljoner.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till 179 (-44) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 276 MSEK till -1 312 (-1 588) MSEK. Resultatet för första kvartalet är negativt påverkat av att påsken inföll i mars med cirka 200-250 MSEK jämfört med 2004.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 290 (-1 540) MSEK.

• Periodens resultat uppgick till -971 (-1 374) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2004-mars 2005 blev 10% (7%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för första kvartalet –5,86 (-8,26) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,44 (72,29) SEK.

 

Latest news