Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2005

May 3, 2005 08:00

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 016 (12 567) MSEK, en ökning med 3,6%.

• Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 0,8% till 7,3 miljoner.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till 179 (-44) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 276 MSEK till -1 312 (-1 588) MSEK. Resultatet för första kvartalet är negativt påverkat av att påsken inföll i mars med cirka 200-250 MSEK jämfört med 2004.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 290 (-1 540) MSEK.

• Periodens resultat uppgick till -971 (-1 374) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2004-mars 2005 blev 10% (7%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för första kvartalet –5,86 (-8,26) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,44 (72,29) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here