Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2006

May 4, 2006 08:00

• Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%.

• Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 12,2% till 8,5 miljoner.

• SAS koncernens kabinfaktor ökade med 5,4 p.e. till 66,6% under första kvartalet 2006.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till 219 (222) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter var i princip oförändrat och uppgick till -1 319 (-1 312) MSEK. Trots fortsatta kostnadsbesparingar och förbättrade kabinfaktorer i Scandinavian Airlines Businesses förbättrades inte resultatet främst beroende på sämre resultat i Subsidiary & Affiliated Airlines samt Airline Support Businesses.

• Scandinavian Airlines Businesses resultat före realisationsvinster och engångsposter förbättrades med 175 MSEK till -813 MSEK. Resultatet för första kvartalet 2006 är negativt påverkat av pilotkonflikten i januari med cirka 250 MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 387 (-1 290) MSEK .

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 064 (-971) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2005-mars 2006 blev 13% (10%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för första kvartalet -6,29 (-5,86) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 64,54 (70,63) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here