Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SÄSONGSANPASSNING BIDRAR TILL FÖRBÄTTRAT RESULTAT NOVEMBER 2017 – JANUARI 2018

February 27, 2018 08:01

NOVEMBER 2017 – JANUARI 2018

  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -373 (-707) MSEK
  • Resultat före skatt: -273 (-697) MSEK
  • Intäkter: 8 978 (8 957) MSEK
  • EBIT-marginal: -1,9% (-6,4%)
  • Periodens resultat: -239 (-556) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -0,85 (-1,95) SEK
  • Helårsutsikterna för 2017/2018 vidhålls, se sidan 10.

SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:

Resultatförbättringen är glädjande trots ett negativt resultat och visar att vårt långsiktiga arbete med att stärka vårt erbjudande och effektivisera verksamheten ger resultat.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Latest news