Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-december 1998

February 18, 1999 15:35

Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1998:

• SAS Gruppens resultat före skatt blev 2 829 (2 231) MSEK.

• SAS Gruppens omsättning ökade med 5,2% till 40 946 MSEK.

• Kassaflödet från verksamheten var 3 807 (3 954) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av flygplan och byggnader uppgick till 1 014 (83) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 13,78 (9,57) SEK, för SAS Norge ASA 12,13 (10,11) SEK samt för SAS Sverige AB 12,77 (10,13) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 545 (389) MDKK
SAS Norge ASA 541 (440) MNOK
SAS Sverige AB 900 (714) MSEK

 

Latest news