Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-juni 1999

August 12, 1999 11:44

Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 1999

• SAS Gruppens omsättning ökade med 4,8% till 20 735 MSEK.

• SAS Gruppens resultat före skatt var 473 (1 450) MSEK, i huvudsak en effekt av otillfredsställande utveckling av enhetsintäkter och enhetskostnader. Andra kvartalet blev 495 (837) MSEK.

• Passagerartrafiken (RPK) ökade med 4,0%. Trafiken i Business Class minskade med 3,5% medan Economy Class ökade med 7,7%. Antal passagerare ökade med 4,9%.

• Kassaflödet från verksamheten var 900 (2 122) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 433 (299) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 2,00 (5,91) SEK, SAS Norge ASA 2,49 (6,55) SEK samt SAS Sverige AB 2,09 (6,55) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 78 (238) MDKK
SAS Norge ASA 110 (297) MNOK
SAS Sverige AB 147 (453) MSEK

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here