Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-juni 2000

August 11, 2000 17:00

Huvudpunkter i boksluten per 30 juni 2000

•SAS Gruppens resultat före skatter var 732 (496) MSEK. Andra kvartalet blev 1 029 (507) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster var för hela perioden 443 (63) MSEK och för andra kvartalet 753 (461) MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7%. Trafiken i Business Class ökade med 5%.

•Ökade bränslekostnader påverkar resultatet negativt med 712 MSEK jämfört med första halvåret föregående år.

•Kassaflödet från verksamheten var 1 057 (833) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 3,48 (2,00) SEK, SAS Norge ASA 3,22 (2,49) SEK samt SAS Sverige AB 3,40 (2,09) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 145 (78) MDKK
SAS Norge ASA 147 (110) MNOK
SAS Sverige AB 240 (147) MSEK

 

Latest news