Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-september 2000

November 9, 2000 15:00

•SAS Gruppens resultat före skatter var 1 060 (601) MSEK. Tredje kvartalets resultat blev 328 (105) MSEK.

•Resultat exklusive realisationsvinster var för niomånadersperioden 780 (–9) MSEK och för tredje kvartalet 337 (–72) MSEK.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7,6%. Trafiken i Business Class ökade med 7,0%.

•Ökade bränslekostnader påverkade resultatet negativt med 1 091 MSEK jämfört med föregående år. Verksamhetsförbättringsprogrammet fortgår enligt plan varvid enhetskostnaden reducerats med 3,2%, exklusive ökningen av bränslekostnaden.

•Kassaflödet från verksamheten var 1 728 (1 149) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 4,93 (3,20) SEK, SAS Norge ASA 4,67 (2,98) SEK samt SAS Sverige AB 4,95 (3,19) SEK.

•Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 206 (126) MDKK
SAS Norge ASA 213 (132) MNOK
SAS Sverige AB 349 (225) MSEK

 

Latest news