Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2001

August 8, 2001 16:16

• Svagare ekonomisk tillväxt och efterfrågan på de viktigaste marknaderna är huvudorsaker till att SAS har haft ett svagt resultat i andra kvartalet.

•Omsättningen ökademed 12,7% till 25 948 MSEK.

• Avsättning för av EU-kommissionen utdömda böter för SAS på 39,375 MEUR har gjorts med hela beloppet.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade första halvåret med 10,6% till 2 555 (2 310) MSEK.

•Resultatet före skatter uppgick till 220 (765) MSEK. Andra kvartalet var 180 (1 055) MSEK.

•Resultat per aktie för halvåret blev för SAS AB koncernen 0,86 (3,34) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 103,20 (96,16) SEK.

 

Latest news