Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2001

November 6, 2001 12:36

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.

· Vikande konjunkturer och en svagare efterfrågan som förstärks kraftigt efter den 11 september, är huvudorsaker till att SAS hade ett svagt resultat i tredje kvartalet.

· Omsättningen ökade med 11,2% till 38 623 MSEK.

· Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari-september med 13,3% till 3 290 (3 794) MSEK.

· Resultatet före skatter uppgick till 7 (1 108) MSEK. För tredje kvartalet var resultatet -213 (343) MSEK.

· Resultat per aktie för januari-september blev för SAS AB koncernen -0,41 (4,78) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 101,78 (98,15) SEK.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here