Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-december 2001

February 12, 2002 08:00

Den 8 oktober havererade SK686 i Milano och 118 personer omkom i den värsta flygkatastrofen i SAS historia.

•En fortsatt försvagad efterfrågan på grund av händelserna den 11 september och efterföljande krigshandlingar samt väsentligt reducerad Business Classtrafik, är huvudorsaker till det svaga resultatet i fjärde kvartalet.

•Omsättningen för helåret uppgick till 51 433 (47 540) MSEK.

•Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) minskade under perioden januari – december och blev 3 168 (5 608) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för helåret till –1 790 (1 291) MSEK

•Resultatet före skatter uppgick till -1 140 (2 829) MSEK. För fjärde kvartalet var resultatet –1 147 (1 721) MSEK.

I en svag marknad stärktes SAS marknadsposition.

•Resultat per aktie för helåret 2001 blev för SAS koncernen –6,58 (12,98) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 96,06 (106,50) SEK.

 

Latest news