Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2002

August 7, 2002 08:00

Halvåret i korthet

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 31 643 (25 948) MSEK, en ökning med 21,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3,4% medan omsättningen under andra kvartalet ökade med 0,1%.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden januari–juni till 3 832 (2 408) MSEK. Andra kvartalet blev EBITDAR 3 248 (1 237) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för årets sex första månader till –133 (219) MSEK. För andra kvartalet uppgick resultatet till 1 180 (142) MSEK.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till –407 (220) MSEK, varav i Scandinavian Airlines –569 (–56) MSEK.

• Koncernens resultat före skatt är positivt påverkat av de förvärvade bolagen, Braathens och Spanair, med 315 MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2001-juni 2002 blev 11% (15%). Koncernens avkastningskrav är 20% varför resultatnivån är långt ifrån det som krävs för att möta det fastställda kravet.

• Resultat per aktie för perioden januari–juni blev för SAS koncernen –2,15 (0,87) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 89,62 (104,95) SEK.

 

Latest news