Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-juni 2002

August 7, 2002 08:00

Halvåret i korthet

• Omsättningen för första halvåret uppgick till 31 643 (25 948) MSEK, en ökning med 21,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 3,4% medan omsättningen under andra kvartalet ökade med 0,1%.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden januari–juni till 3 832 (2 408) MSEK. Andra kvartalet blev EBITDAR 3 248 (1 237) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för årets sex första månader till –133 (219) MSEK. För andra kvartalet uppgick resultatet till 1 180 (142) MSEK.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till –407 (220) MSEK, varav i Scandinavian Airlines –569 (–56) MSEK.

• Koncernens resultat före skatt är positivt påverkat av de förvärvade bolagen, Braathens och Spanair, med 315 MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2001-juni 2002 blev 11% (15%). Koncernens avkastningskrav är 20% varför resultatnivån är långt ifrån det som krävs för att möta det fastställda kravet.

• Resultat per aktie för perioden januari–juni blev för SAS koncernen –2,15 (0,87) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 89,62 (104,95) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here