Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport januari-september 2002

November 11, 2002 08:00

Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 48 235 (38 623) MSEK, en ökning med 24,9%. För jämförbara enheter minskade omsättningen under perioden med 3,0% och under tredje kvartalet med 1,9%.

Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden januari–september till 5 962 (3 290) MSEK. Tredje kvartalet blev EBITDAR 2 130 (882) MSEK.

Resultat före realisationsvinster uppgick för årets nio första månader till –118 (–202) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet till 15 (–421) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till 233 (7) MSEK, varav i Scandinavian Airlines –377 (–350) MSEK.

Resultat före skatt är positivt påverkat av de förvärvade bolagen, Braathens och Spanair, med 658 MSEK.

CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2001–september 2002 blev 13% (13%). Koncernens avkastningskrav är 20% varför resultatnivån är långt ifrån vad som krävs för att möta det fastställda kravet.

 

Latest news