Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2002

February 12, 2003 08:00

• Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till 7 294 (3 168) MSEK, en ökning med 130%. Fjärde kvartalet blev EBITDAR 1 332 (-122) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för året till –951 (–2 282) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till –809 (-1 613) MSEK. Exklusive poster av engångskaraktär var resultat före realisationsvinster för helåret 2002, -736 (- 2 282) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till -450 (-1 140) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till –683 (-1 147) MSEK.

• CFROI för helåret 2002 blev 13% (7%).

• Resultat per aktie för perioden januari–december blev för SAS koncernen –0,81 (–6,65) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 92,33 (96,06) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here