Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2002

February 12, 2003 08:00

• Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till 7 294 (3 168) MSEK, en ökning med 130%. Fjärde kvartalet blev EBITDAR 1 332 (-122) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster uppgick för året till –951 (–2 282) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till –809 (-1 613) MSEK. Exklusive poster av engångskaraktär var resultat före realisationsvinster för helåret 2002, -736 (- 2 282) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till -450 (-1 140) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till –683 (-1 147) MSEK.

• CFROI för helåret 2002 blev 13% (7%).

• Resultat per aktie för perioden januari–december blev för SAS koncernen –0,81 (–6,65) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 92,33 (96,06) SEK.

 

Latest news