Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2003

November 11, 2003 08:00

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för hela perioden till 2 947 (5 962) MSEK. Tredje kvartalet blev resultatet 1 737 (2 130) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och omstruktureringskostnader uppgick för perioden till -1 895 (-83) MSEK. Det negativa resultatet kan huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för tredje kvartalet blev 101 (50) MSEK.

• Resultat före skatt uppgick till -1 225 (233) MSEK samt för tredje kvartalet till 564 (640) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -834 (152) MSEK samt för tredje kvartalet till 699 (506) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2002-september 2003 blev 7% (11%).

• Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS koncernen -5,07 (0,93) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,88 (93,70) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here