Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Braathens-overskudd på 321 mill for perioden januar - september

November 2, 2004 09:17

Fornebu, 2. november 2004

Braathens-overskudd på 321 mill. for perioden januar – september

Braathens leverte et overskudd før skatt og poster av éngangskarakter på
321 millioner kroner for perioden januar – september i år, en forbedring
på 210 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Resultatet er ett av de beste noensinne for selskapet.

For tredje kvartal isolert sett hadde Braathens et resultat før poster
av éngangskarakter på 98 millioner kroner. Året før var resultatet på
104 millioner kroner. I poster av éngangskarakter inngår et bokført tap
på 133 millioner kroner ved salg og tilbakeleie av tre fly i september.
Den foreliggende kvartalsrapporten er den siste som presenteres for
Braathens alene, mens tallene for Scandinavian Airlines i Norge er
konsolidert i rapporten for SAS-konsernet. Fra nå av vil
kvartalsresultatene avspeile utviklingen i det nye selskapet SAS
Braathens, som ble en juridisk enhet i slutten av september.

Totalt transporterte Braathens i overkant av 3,4 millioner passasjerer i
ni-måneders perioden, en økning på 250.000 passasjerer i forhold til
fjoråret. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var veksten i
rutetrafikken på 13,9 prosent, kapasiteten (ASK) økte med 5,2 prosent,
og kabinfaktoren ble forbedret med 4,9 prosentenheter til 64,1 prosent.
Den positive utviklingen skyldes opprettelse av et antall nye
utenlandsruter og flere passasjerer både innenlands og internasjonalt.
I Norge økte markedet, målt i antall passasjerer, med 7,8 prosent i
perioden januar – september.

— Jeg er meget tilfreds med resultat- og trafikkutviklingen for
Braathens, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens.
– La meg også legge til at virkningene av tiltaksprogrammet Turnaround
2005 har begynt å slå tydelig inn hos Scandinavian Airlines i Norge. SAS
Braathens har blitt godt mottatt i det norske markedet, og det synes jeg
er inspirerende.

De samlede passasjerinntektene for Braathens i ni-måneders perioden ble
3.560 millioner kroner, mot 3.504 millioner kroner i fjor. Resultatet
før avskrivninger og leasingkostnader, EBITDAR, økte med 221 millioner
kroner til 860 millioner. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak det
pågående kostnadsforbedringsprogrammet, som også førte til at
enhetskostnaden ble redusert med 8,2 prosent sammenlignet med samme
periode i 2003. Enhetsinntekten, eller yield, gikk ned 10,8 prosent som
følge av økt produksjon på de lengste rutene, endrede priser og
forsterket konkurranse, både i Norge og på rutene til og fra utlandet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver SAS Braathens,
tlf. 67 59 71 76

————————————————————
Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT00030/wkr0001.pdf

Latest news