Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Samarbeidsavtale mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund (NIF)

December 22, 2004 12:07

SAS Braathens har inngått en fire-årig samarbeidsavtale med NIF. Samarbeidsavtalen kommer til å ha et omsetningspotensial på 50 – 100 millioner per år. – SAS Braathens har gjennom avtalen lagt vekt på å nå norsk idrett i bredden. Ett av flere viktige elementer er å nå frem på bred front til klubber og lag med nye distribusjonsløsninger og fordelaktige betingelser, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. – Avtalen innebærer blant annet at vi vil tilby klubber og lag en egen bestillingsløsning i samarbeid med idrettens egen portal – N3Sport. Vi åpner også en egen gruppeavdeling for idrettsreiser. Gjennom avtalen håper vi å styrke vår posisjon som idrettens førstevalg i luften og skape bånd mellom de verdigrunnlag idretten og SAS Braathens står for, sier Jansen.

Gjennom avtalen videreføres også SAS Braathens’ medlemsskap i Olympiatoppen. – Et annet viktig element i denne sammenheng er at vi vil trekke på ressurspersoner fra idrettsmiljøet i vår interne kulturbygging. Vi gleder oss til å ta fatt på en periode med et nytt og bredere samarbeid med norsk idrett og ser fram til å gi et positivt bidrag til hele idretts Norge, sier Petter Jansen.

President i Norges Idrettsforbund, Karl-Arne Johannessen, uttrykker glede over samarbeidet mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund. – SAS Braathens har et ønske om å bidra til klubber og lag. Dette passer veldig godt til ett av de viktigste målene som Norges Idrettsforbund vil arbeide for fremover; mest mulig ressurser lengst mulig ut i organisasjonen. Derfor tror jeg vi både kan bidra til og lære av hverandre i et samarbeid, men ikke minst å gi et felles løft for medlemmene våre og deres klubber og lag, avslutter Johannessen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Robin Kamark, SAS Braathens, tlf. 95716412
Salgsdirektør storkunder- og bedriftsmarked, Stein Bemer , SAS Braathens, tlf. 95717711
Idrettspresident Karl-Arne Johannessen, Norges Idrettsforbund, tlf. 21029000

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here