Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Samarbeidsavtale mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund (NIF)

December 22, 2004 12:07

SAS Braathens har inngått en fire-årig samarbeidsavtale med NIF. Samarbeidsavtalen kommer til å ha et omsetningspotensial på 50 – 100 millioner per år. – SAS Braathens har gjennom avtalen lagt vekt på å nå norsk idrett i bredden. Ett av flere viktige elementer er å nå frem på bred front til klubber og lag med nye distribusjonsløsninger og fordelaktige betingelser, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. – Avtalen innebærer blant annet at vi vil tilby klubber og lag en egen bestillingsløsning i samarbeid med idrettens egen portal – N3Sport. Vi åpner også en egen gruppeavdeling for idrettsreiser. Gjennom avtalen håper vi å styrke vår posisjon som idrettens førstevalg i luften og skape bånd mellom de verdigrunnlag idretten og SAS Braathens står for, sier Jansen.

Gjennom avtalen videreføres også SAS Braathens’ medlemsskap i Olympiatoppen. – Et annet viktig element i denne sammenheng er at vi vil trekke på ressurspersoner fra idrettsmiljøet i vår interne kulturbygging. Vi gleder oss til å ta fatt på en periode med et nytt og bredere samarbeid med norsk idrett og ser fram til å gi et positivt bidrag til hele idretts Norge, sier Petter Jansen.

President i Norges Idrettsforbund, Karl-Arne Johannessen, uttrykker glede over samarbeidet mellom SAS Braathens og Norges Idrettsforbund. – SAS Braathens har et ønske om å bidra til klubber og lag. Dette passer veldig godt til ett av de viktigste målene som Norges Idrettsforbund vil arbeide for fremover; mest mulig ressurser lengst mulig ut i organisasjonen. Derfor tror jeg vi både kan bidra til og lære av hverandre i et samarbeid, men ikke minst å gi et felles løft for medlemmene våre og deres klubber og lag, avslutter Johannessen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Robin Kamark, SAS Braathens, tlf. 95716412
Salgsdirektør storkunder- og bedriftsmarked, Stein Bemer , SAS Braathens, tlf. 95717711
Idrettspresident Karl-Arne Johannessen, Norges Idrettsforbund, tlf. 21029000

Latest news