Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens innfører drivstoffpåslag på 2 euro

September 9, 2004 12:07

SAS Braathens og søsterselskapene Scandinavian Airlines i Danmark og Sverige innfører i dag med umiddelbar virkning et påslag på 2 euro (ca. 17 kroner) pr. flystrekning som følge av prisutviklingen på råolje på verdensmarkedet. Prispåslaget gjelder alle typer billetter på hele rutenettet til SAS Braathens, både innenlands og internasjonalt.

— Da vi i mai korrigerte billettprisene på grunn av oljeprisøkningen, lå verdensmarkedsprisen for ett tonn med jetflydrivstoff på 370 dollar. Basis for jetflydrivstoff er som kjent råolje. I dag ligger verdensmarkedsprisen på 440 dollar pr. tonn. Vi ser oss derfor tvunget til å justere billettprisene nok en gang for å kompensere for denne kraftige kostnadsøkningen. Dette er kostnader som ligger helt utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. Han fastholder at SAS Braathens vil fjerne drivstoffpåslaget når oljeprisen stabiliserer seg på et lavere nivå.

SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Latest news