Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens innfører drivstoffpåslag på 2 euro

September 9, 2004 12:07

SAS Braathens og søsterselskapene Scandinavian Airlines i Danmark og Sverige innfører i dag med umiddelbar virkning et påslag på 2 euro (ca. 17 kroner) pr. flystrekning som følge av prisutviklingen på råolje på verdensmarkedet. Prispåslaget gjelder alle typer billetter på hele rutenettet til SAS Braathens, både innenlands og internasjonalt.

— Da vi i mai korrigerte billettprisene på grunn av oljeprisøkningen, lå verdensmarkedsprisen for ett tonn med jetflydrivstoff på 370 dollar. Basis for jetflydrivstoff er som kjent råolje. I dag ligger verdensmarkedsprisen på 440 dollar pr. tonn. Vi ser oss derfor tvunget til å justere billettprisene nok en gang for å kompensere for denne kraftige kostnadsøkningen. Dette er kostnader som ligger helt utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. Han fastholder at SAS Braathens vil fjerne drivstoffpåslaget når oljeprisen stabiliserer seg på et lavere nivå.

SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here