Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens med anbefalt forslag til ny pilotavtale

December 17, 2004 10:49

Ledelsen i SAS Braathens er i dag blitt enig med flygerforeningene i Scandinavian Airlines og Braathens om et anbefalt forslag til en ny pilotavtale. Dermed ligger det til rette for at samtlige ca. 800 flygere i Scandinavian Airlines i Norge og Braathens blir virksomhetsoverdratt til den nye arbeidsgiveren SAS Braathens innen utgangen av desember i år.

Det anbefalte forslaget baner samtidig veien for en tilsvarende virksomhetsoverdragelse av ca. 1.500 kabinansatte fra samme tidspunkt.

— Med dette avtaleverket på plass kan vi nå fullføre integrasjonen av Scandinavian Airlines i Norge og Braathens inn i SAS Braathens. Det vil være en seier for alle parter. Vi har nå et omforent forslag til avtale inngått i full enighet mellom partene. Konstruksjonen medfører betydelige effektiviseringsgevinster, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens i en kommentar. Han understreker at avtaleforslaget nå skal gjennom en formell prosess hos de to flygerforeningene, og at SAS Braathens har full respekt for denne prosessen.

Det anbefalte forslaget til ny pilotavtale innebærer blant annet en harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår mellom de to pilotgruppene.

— Kort fortalt vil ingen miste jobben, og ingen degraderinger fra kaptein til styrmann skjer som følge av den nye avtalen, fremholder Petter Jansen, som opplyser at SAS Braathens skal operere Vestlandsrutene som til nå har vært fløyet av SAS Commuter.

Formann i Braathens’ pilotforening, Jan Levy Skogvang, sier forhandlingene har vært harde og vanskelige, men at begge foreningene har bidratt positivt for å få til en løsning. – Dette er en avtale jeg tror Braathens-pilotene vil kunne leve med, sier han. Det anbefalte forslaget skal nå ut til uravstemning blant medlemmene.

Jack Netskar, leder i Norske SAS-flygeres Forening, sier at avtaleforslaget innebærer så store endringer og er en så viktig sak at også hans medlemmer må få komme med synspunkter i en uravstemning.

– Det er bra vi har kommet så langt at vi nå kan få ro og stabilitet og kan begynne å fokusere fremover, sier Netskar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Siv Meisingseth, informasjonssjef, SAS Braathens, tlf. 95 71 61 45

Latest news