Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens og Redd Barna forlenger samarbeidet til 2009

November 19, 2004 12:07

SAS-konsernet og Redd Barna i Skandinavia har forlenget sitt mangeårige samarbeid med ytterligere fire år. I Norge er det SAS Braathens som vil videreføre dette samarbeidet, og dermed bidra til Redd Barnas innsats for å bedre barns levevilkår og sikre deres rettigheter.

– Vårt engasjement i Redd Barna er den mest effektive måten vi kan leve opp til forpliktelsene vi har påtatt oss ved å slutte oss til FN-initiativet Global Compact for å fremme en bærekraftig utvikling, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens.

Videreføringen av samarbeidet innebærer at SAS vil støtte Redd Barna i de tre skandinaviske landene med totalt 20 millioner svenske kroner i kontanter for årene 2005 til 2009, likt fordelt mellom landene. I tillegg kommer nærmere fem millioner kroner i form av billetter og andre aktiviteter. SAS og Redd Barna har samarbeidet siden 1998. Foruten at SAS-konsernet har bidratt med økonomisk støtte til Redd Barnas humanitære virksomhet, har også medarbeiderne i konsernet samlet inn penger eller medvirket på andre måter.

— Samarbeidet med Redd Barna er en viktig del av vårt samfunnsengasjement utenfor flyselskapets kjernevirksomhet. Redd Barna har lang tradisjon i Norge og resten av Skandinavia, og organisasjonens navn står for noe veldig positivt. Sammen vil vi arbeide for en verden som respekterer barn, som lytter til barn og lærer, og en verden der alle barn har håp og muligheter, sier Petter Jansen.

— Redd Barna er ambisiøs på barns vegne. Likevel kan vi ikke, og ønsker heller ikke, å gjøre denne jobben alene. Vi er avhengige av andres innsats, og vi er avhengig av støttespillere. Gjennom avtalen med SAS har vi en engasjert partner som vi er stolt av å samarbeide med. Redd Barna er svært fornøyd med at avtalen nå blir forlenget, sier Gro Brækken, Redd Barnas generalsekretær.

SAS Braathens kommer til å arbeide for å få EuroBonus-medlemmer og andre kunder til å engasjere seg og støtte Redd Barnas prosjekter. Blant annet ser man på muligheten for at bonuspoeng kan doneres til organisasjonen. Ansatte i flyselskapet blir også oppmuntret til å bli fadder i Redd Barna.

For to år siden gikk SAS-konsernet med i FNs initiativ Global Compact som oppfordrer næringslivet over hele verden til å støtte opp om grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter og miljø. Vurderingene av hvorvidt SAS-konsernet skal støtte humanitært arbeid, og i så fall hvilke organisasjoner, er gjort målrettet ut fra forpliktelsene knyttet til Global Compact.

— Vi har valgt å sponse Redd Barna. Organisasjonen har en agenda som prioriterer forbedring av rammebetingelsene som gjelder for de medmennesker som representerer vår egen fremtid. Det er en agenda vi gjerne identifiserer oss med, sier administrerende direktør Petter Jansen.

SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Latest news