Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2003

February 11, 2004 08:00

· Omsättningen för helåret uppgick till 57 754 (64 944) MSEK, en minskning med 11,1%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 13 824 (16 709) MSEK. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller 5639 MSEK och 11,7% under fjärde kvartalet.

· Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för året till 3761 (7 294) MSEK. Fjärde kvartalet uppgick EBITDAR till 814 (1 332) MSEK. Justerat för omstruktureringskostnader och poster av engångskaraktär blev EBITDAR för helåret 4269 (7 261) och för fjärde kvartalet 1 167 (1 243) MSEK.

· Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär uppgick för perioden till –2 221 (-736) MSEK. Det negativa resultatet kan huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet blev -415 (-647) MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till –1 470 (-450) MSEK samt för fjärde kvartalet till -245 (-683) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till –1 415 (-132) MSEK samt för fjärde kvartalet till -581 (-284) MSEK.

· CFROI för år 2003 blev 7% (13%).

· Resultat per aktie blev för SAS koncernen –8,60 (-0,81) SEK för helåret och för fjärde kvartalet -3,53 (-1,73) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 79,84 (92,33) SEK.

 

Latest news