Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Billigere billetter gir økt reiselyst, viser undersøkelse

June 14, 2005 16:00

En undersøkelse viser at det kraftige fallet i billettprisene det siste året har ført til at folk reiser mer. Folk i Nord- Norge har spesielt grepet fatt i de nye mulighetene. Samtidig viser undersøkelsen at folk endrer reisemønsteret sitt og drar like gjerne på storbyferie som på hyttetur.
Undersøkelsen, som er foretatt av analyseselskapet Perduco, viser blant annet:Reiser mer i Norge
•En av tre nordmenn sier de reiser mer i Norge som følge av billigere flybilletter
•I Troms og Finnmark oppgir hele 60 prosent at billigere flybilletter gjør at de reiser mer med fly innenlands, mens det i Hedmark og Oppland er bare 22 prosent.
•Blant de spurte under 30 år sier 45 prosent at de reiser mer med fly innenlands som følge av lavere priser. Andelen synker med alder, og bare 24 prosent blant de over 60 år sier det samme.
•Reisehyppigheten øker i takt med inntekten. Hos folk med mindre enn 300 000 i årlig husstandsinntekt, svarer 29 prosent at de flyr mer innenlands som følge av billigere flybilletter. Det tilsvarende tallet for de med en årlig husstandsinntekt på mer enn 600 000 er 40 prosent.

Reiser mer til utlandet
•37 prosent av befolkningen sier de reiser oftere til utlandet som følge av billigere flybilletter.
•De fleste av disse bor i Trøndelag (48 %), og de færreste i Troms og Finnmark (25 %).
•Blant de under 30 år sier 41 prosent at de reiser hyppigere med fly til utlandet som følge av lavere priser. Blant de over 60 år sier bare 27 prosent det samme.
•Noen flere kvinner enn menn sier at billigere flybilletter har ført til at de reiser mer i Norge (38 mot 35 %).
•38 prosent av de som bor i by sier at de flyr oftere til utlandet nå enn før, mens det tilsvarende tallet for de som bor på landsbygd eller tettsted er 34 prosent.

Besøker familie og venner
•29 prosent av befolkningen sier de reiser mer på besøk til familie og venner som følge av billigere flybilletter.
•Hele 57 prosent av befolkningen i Troms og Finnmark sier at de reiser mer – i Hedmark og Oppland sier bare åtte prosent det samme.
•Aldersmessig er det de yngste som besøker familie og venner oftere pga lavere flypriser (40 % blant de under 30 år). Blant de mellom 40 og 49 år er det 24 prosent.
•I denne kategorien reiser menn noe mer enn kvinner (30 mot 27 %).
•Byfolk (32 %) reiser noe mer enn de som bor på landsbygd eller tettsted (25 %).

Velger fly fremfor andre transportmidler
•Annenhver nordmann velger fly fremfor andre transportmidler fordi flybillettene har blitt billigere. I Nordland sier 68 % at fly er førstevalg , i Hedmark og Oppland bare 35 %.
•Blant de under 30 år, foretrekker 62 prosent fly. Tendensen synker med alder, og blant de over 60 år er det bare 39 prosent som har flyet som preferanse.
•Det er en betydelig forskjell mellom by og bygd. I byene sier 54 prosent at de oftere velger fly, mens bare 45 prosent på landsbygd/tettsted sier det samme.

Heller storbyferie enn hyttetur
•Hele 43 prosent av befolkningen sier lavere priser på flybilletter gjør korte storbyferier like aktuelt som å dra på hyttetur. Det er i Oslo hvor flest er enig i dette (53 %), mens i Agder er bare 32 prosent enig.
•Aldersmessig er det de mellom 30 og 39 år som i størst grad sier at de like gjerne tar en storbyferie fremfor hyttetur (52 %), mens bare 28 prosent blant de over 60 år sier det samme.
•Utdanning spiller en viktig rolle. Blant de med grunnskole, er 31 prosent enig i dette. Hele 55 prosent av de med mer enn fire års høyskole-/universitetsutdanning er enig i dette.
•Folk i byene er mer enig enn folk bosatt på landsbygd eller tettsted (46 mot 38 %).

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for SAS Braathens i tidsrommet 31. mai til 7. juni 2005.
Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg av befolkningen. 1000 personer fra hele landet har deltatt i undersøkelsen. Aldersmessig er respondentene i undersøkelsen mellom 15 og 90 år.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Informasjonssjef Siv Meisingseth, SAS Braathens, mobil 957 16 145.

Latest news