Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Dyrere drivstoff: SAS Braathens øker prisene med 3 euro

April 12, 2005 13:00

SAS Braathens øker billettprisene innenlands, i Skandinavia og på Europa med 3 euro pr. strekning med virkning fra 15. april. Årsaken er den høye drivstoffprisen som følge av utviklingen i oljeprisnivået på verdensmarkedet.

— Vi kommer dessverre ikke utenom denne prisøkningen. Bare siden årsskiftet har prisen på flydrivstoff gått opp med nesten 30 prosent. Selv om vi har prissikret en del av vårt drivstofforbruk, er det ikke nok til å dekke den kraftige prisoppgangen, sier kommersiell direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens.

SAS Braathens har hittil fulgt vanlig praksis blant flyselskapene med å holde drivstofftillegg adskilt fra selve billettprisen. Dermed er det enkelt å justere prisene når endringer skjer. Imidlertid ser det nå ut til at drivstoffprisene kommer til holde seg på et vedvarende høyt nivå. SAS Braathens vil derfor fra ca. 1. juli legge drivstoffpriser og forsikringer inn i flyprisen. Omleggingen vil ikke medføre noen endringer i prisen som kundene betaler.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver, telefon 67 59 71 76

Latest news