Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kritikk mot Konkurransetilsynet: SAS Braathens tilbakeviser påstander om lovbrudd

January 18, 2005 12:07

SAS Braathens avviser bestemt Konkurransetilsynets påstand om at selskapet har gjort seg skyldig i brudd på forbudet mot misbruk av dominerende stilling på ruten Oslo – Haugesund. Tilsynet har varslet at det kan bli aktuelt å ilegge selskapet et overtredelsesgebyr på opp til 20 millioner kroner.

I en omfattende dokumentasjon kritiserer SAS Braathens tilsynet for hva selskapet oppfatter som feilvurderinger og misforståelser i saksbehandlingen, med uholdbare konklusjoner som resultat. Dokumentasjonen ble mandag overlevert til tilsynet.

— Vi forstår selvsagt at det er Konkurransetilsynets plikt og oppgave å påse at loven blir overholdt, og vi aksepterer like selvfølgelig at SAS Braathens som en dominerende aktør blir gransket. Men vi må ha lov til å si fra hvis vi mener at ting går skjevt. Vi forventer nå at Konkurransetilsynet innser at feil er begått, og dermed trekker saken tilbake, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. I motsatt fall er SAS Braathens innstilt på å anke saken inn i det sivile rettssystemet, en prosess som det kan ta flere år å avslutte.

Den konkrete saken dreier seg om ruten mellom Oslo og Haugesund. Tilsynet hevder at SAS Braathens har satt sine priser så lavt at de ikke dekker egne kostnader. Dette anses som misbruk av dominerende stilling, og er forbudt i henhold til den nye konkurranseloven som trådte i kraft 1. mai i fjor. Ifølge tilsynet skal hensikten ha vært å presse Coast Air ut av markedet. Dette selskapet opererte på strekningen frem til 13. juni i fjor.

— SAS Braathens har ikke gått under, men ligget over Coast Air i pris. Vi har ikke økt, men redusert kapasiteten på ruten. Våre priser og handlemåte på strekningen mellom Oslo og Haugesund skiller seg ikke fra priser og handlemåte på andre ruter, både med og uten konkurranse, påpeker Petter Jansen.

SAS Braathens stiller seg også uforstående til Konkurransetilsynets definisjon av variable og faste kostnader.

Mens danske konkurransemyndigheter betrakter fly- og lønnskostnader som faste, er den norske oppfatningen at de er variable. Dermed konkluderer Konkurransetilsynet med at SAS Braathens’ variable kostnader på ruten Oslo – Haugesund var på 87 prosent i sommersesongen 2004.

— Dette gir et helt misvisende bilde av forholdet mellom kostnader og inntekter på den aktuelle rutestrekningen, påpeker Petter Jansen. – Vår egen vurdering er 70 prosent. Tilsynet bør derfor inngående forklare hvorfor deres danske kolleger tar feil. Dessuten reiser det spørsmålet om det er den danske eller norske holdningen som skal gjelde på ruten mellom Oslo og København, sier han.

Konkurransetilsynet har i sine regnestykker heller ikke tatt med at SAS Braathens har betydelige nettverksinntekter på ruten, noe som bidrar til å fortegne situasjonsbildet ytterligere.

— Det virker som om tilsynet, allerede før den nye konkurranseloven trådte i kraft, etablerte en arbeidshypotese om at SAS Braathens driver såkalt predasjonsprising for å hindre konkurranse. Deretter har tilsynet utelukkende søkt å få denne hypotesen bekreftet. De har unnlatt å vurdere Coast Airs strategier, forretningsmodell og årsaken til hvorfor dette selskapet gikk inn på og senere trakk seg fra ruten. Jansen mener at hele varslet bør frafalles allerede med begrunnelsen at det var alminnelig kjent at Coast Air hadde besluttet å trekke seg fra ruten før den nye konkurranseloven ble innført.

Det er heller ingen hemmelighet at Coast Air etablerte seg på ruten som en nødløsning etter at selskapet tapte anbudsrutene på Florø, fremholder SAS Braathens-sjefen.

Konkurranseloven av 1. mai i fjor er så ny at det ennå ikke finnes retningslinjer i relevant praksis for hvordan aktørene skal forholde seg for ikke å bryte loven. Likevel har tilsynet lagt til grunn at “SAS Braathens kan ikke sies å ha vært i rimelig tvil hva gjelder ulovligheten av sin adferd”.

SAS Braathens har gjentatte ganger, både før og etter at loven trådte i kraft, bedt tilsynet om veiledning, men uten resultat. Ettersom tilsynet åpenbart legger til grunn at regelverket er klart og tydelig, burde det være enkelt å gi veiledning, mener SAS Braathens.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene, tlf. 95 71 55 16
Senior informasjonsrådgiver Knut Løvstuhagen, tlf. 48 21 50 05

Latest news