Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Norske piloter sier et klart ja til avtale

January 5, 2005 12:07

Pilotene i Scandinavian Airlines Norge og Braathens AS har ved uravstemning gitt sin klare flertallstilslutning til en ny pilotavtale med SAS Braathens. Dermed iverksettes med øyeblikkelig virkning virksomhetsoverdragelse av i alt 800 piloter til det nye selskapet. Den nye pilotavtalen baner samtidig veien for at 1.500 kabinansatte også kan overføres til SAS Braathens fra samme tidspunkt.

– Dette er et historisk øyeblikk, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. – I dag fullfører vi integrasjonen av Scandinavian Airlines i Norge og Braathens inn i SAS Braathens. Fra og med i morgen 1. januar er SAS Braathens en fullverdig organisasjon med også piloter og kabinansatte på plass. Det var en massiv oppslutning om uravstemningen blant pilotene i Norge. Nå kan SAS Braathens fokusere helt og holdent på rollen med å drive et effektivt og konkurransedyktig norsk flyselskap.

Den nye pilotavtalen er ikke kostnadsdrivende for SAS Braathens. Tvert i mot innebærer den betydelige effektiviseringsgevinster.

– Vi tar det beste fra begge selskapene, sier Petter Jansen. – Det vil nå bli opprettet en felles, norsk ansiennitetsliste for alle pilotene i SAS Braathens, mens de tidligere Scandinavian Airlines-flygerne dessuten vil tilhøre den felles-skandinaviske SAS-listen. Ingen mister jobben som følge av avtalen, og ingen degraderinger vil skje. Den omforente pilotavtalen betyr også en harmonisering av lønns- og arbeidsbetingelser mellom de to pilotgruppene som nå integreres.

Den nye pilotavtalen innebærer videre at SAS Braathens får sin egen driftstillatelse fra luftfartsmyndighetene, et såkalt AOC som kan tas i bruk i mars 2005. De første “blandede” besetningene vil være trent på den nye driftstillatelsen i april, og vil dermed kunne bemanne de samme flyene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver, SAS Braathens, tlf. 48 21 50 05

SAS Braathens kommunikasjonsavdeling

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here