Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens forbedret kvartals-resultat med 118 millioner kroner

May 3, 2005 08:15

SAS Braathens la i dag frem et resultat for første kvartal 2005 som var 118 millioner kroner bedre enn proforma-utfallet for tilsvarende periode i fjor. Flyselskapets resultat før ekstraordinære poster ble -80 millioner kroner, sammenlignet med -198 millioner kroner i første kvartal 2004. Etter ekstraordinære poster ble overskuddet 163 millioner kroner.

— Tallene viser klart og tydelig at vi har luft under vingene, sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar. – Kostnadskutt-programmene gir effekt, samtidig som fusjonssynergiene også begynner å slå inn. Våre medarbeidere gjør en imponerende innsats i den daglige kampen om kundene i et sterkt konkurranseutsatt marked. Det er en gledelig utvikling som nå skjer i SAS Braathens, sier Jansen.

I første kvartal i år omsatte SAS Braathens for 2.417 millioner kroner (mot 2.493 millioner kroner året før. Trafikkfordelingen mellom Norge og Sverige er endret og dette utgjør om lag 50 millioner kroner i endret omsetning i Sveriges favør). Driftskostnadene utgjorde 2.204 (2.392) millioner kroner, og driftsresultat før avskrivninger og leasingkostnader, EBITDAR, ble 213 (101) millioner kroner.

Flyselskapet transporterte 1.934.600 passasjerer i tidsrommet januar – mars i år. Når vi tar hensyn til den endrede trafikkfordelingen mellom Norge og Sverige og at påsken i år var i mars, er antall passasjerer på nivå med fjoråret.

Den regulære rutetrafikken målt i betalte passasjerkilometer (RPK) økte med 2,3 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Kapasiteten, uttrykt i tilbudte setekilometer (ASK), ble samtidig redusert med 5,9 prosent. Gjennomsnittlig kabinfaktor for perioden gikk opp med 4,6 prosentpoeng til 57,7 prosent.

De europeiske rutene til SAS Braathens viste en sterk fremgang i første kvartal sammenlignet med tilsvarende tidsrom i fjor. Mens ASK økte med 4,7 prosent var veksten i RPK hele 15,3 prosent. Antall passasjerer gikk opp med 13 prosent til 343.500, og kabinfaktoren økte med 5,6 prosentpoeng til 61,4 prosent.

— Husholdningene i Norge har reagert positivt på våre lave, helårs enveispriser innenlands og til feriedestinasjonene i Sør-Europa. På samme måte har forretningsreise-markedet tatt til seg vårt nye Europa-konsept med ulike servicenivåer i kabinen, sier Petter Jansen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene tlf. 95715516
informasjonssjef Siv Meisingseth tlf. 95716145

Latest news