Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens i catering-avtale med LSG Sky Chefs

February 8, 2005 12:07

SAS Braathens har inngått en intensjonsavtale med LSG Sky Chefs om levering av all catering til selskapets flygninger fra Oslo og Bergen. Ifølge intensjonsavtalen vil berørte ansatte i SAS Braathens’ cateringsvirksomhet bli virksomhetsoverdratt til LSG Sky Chefs når den endelige avtalen foreligger.

SAS Braathens’ nåværende avtale med LSG Sky Chefs dekker tidligere SAS-produksjon i Norge, og utløper 31. juli i år. Flyselskapet har også en avtale med Gate Gourmet, som dekker tidligere Braathens-produksjon i Norge. Den løper frem til utgangen av juni 2006. Den nye avtalen med LSG vil bli implementert etter hvert som de eksisterende avtalene utløper.

— Avtalen med LSG er 3-årig, og kan forlenges i ytterligere to år. Kontrakten er på ca. 100 millioner kroner pr. år. Partene er prinsipielt enige om at LSG skal overta alle berørte ansatte i SAS Braathens’ cateringavdeling på Gardermoen, og at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse skal gjelde, sier kommersiell direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens.

Ca. 50 personer er fast ansatt i SAS Braathens Catering på Gardermoen. De vil bli virksomhetsoverdratt til LSG med samme ansiennitet, lønns- og arbeidsbetingelser som de har i SAS Braathens.

LSG skal nå foreta en inngående gjennomgang og analyse av SAS Braathens Catering. Prosessen forventes å være avsluttet om kort tid. Deretter vil partene beslutte hvorvidt man skal inngå en endelig avtale.

SAS Braathens’ cateringsvirksomhet i Stavanger, Trondheim og Tromsø berøres ikke av avtalen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver, SAS Braathens, tlf 67 59 71 76

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here