Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens i pluss i 2004

February 10, 2005 08:28

SAS Braathens gikk i pluss i 2004, med et resultat før ekstraordinære poster og skatt på 4 millioner kroner. Administrerende direktør Petter Jansen betegner det som et “uventet godt resultat”, og ser optimistisk på den videre utviklingen av selskapet i 2005.

SAS Braathens omsatte for 10.400 millioner kroner i fjor. Passasjerinntektene utgjorde 8.209 millioner kroner. Totalt reiste nærmere 8,8 millioner passasjerer med selskapet i 2004, en økning på 3,6 prosent sammenlignet med året før. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkøkningen på 9,1 prosent. Kabinfaktoren for helåret lå på 60,4 prosent, som var 2,9 prosentenheter høyere enn i 2003.

— Også trafikkmessig var 2004 et veldig tilfredsstillende år. Spesielt sterk er fremgangen på våre ruter til Sør-Europa, der vi så en økning i passasjerantallet på 28,9 prosent. Det er i første rekke husholdningene som flyr mer, noe som våre lave priser har medvirket til, sier Petter Jansen.

SAS Braathens-sjefen peker på at en riktig blanding av lave priser, nettverksløsninger, punkt til punkt-trafikk og god service har ført til den positive bunnlinjen for selskapet, som kom tidligere enn hva som lenge var forventet. Flere nye ruter ble introdusert. Selskapet har bare delvis kunnet kompensere det siste årets høye drivstoffpriser med oljepristillegg.

Petter Jansen trekker også frem utviklingen innen internett-baserte bestillinger, der online-salgets andel av de totale bestillinger passerte 30 prosent i 2004. I 2003 var tallet 13 prosent. Han forventer at andelen vil komme opp i 50 prosent innen utgangen av 2005.

I løpet av fjoråret ble de ansatte i Scandinavian Airlines Norge og Braathens virksomhetsoverdratt til SAS Braathens. Dette inkluderte ca. 800 flygere og 1.500 kabinansatte. Avtaleendringer både for piloter og kabinmedarbeidere har ført til økt produktivitet. IT-virksomheten ble satt ut til CSC, som også tok over medarbeiderne i form av virksomhetsoverdragelse.

— Helt siden starten har SAS Braathens opplevd en kontinuerlig vekst. Dette beviset på at markedet anerkjenner våre produkter bare fortsetter å forsterke seg. Vi har et godt utgangspunkt for 2005. I januar hadde vi 6,5 prosent flere passasjerer enn i tilsvarende periode i fjor.Vi fortsetter å utvikle finansiell styrke og lønnsomhet, og det vil ligge til grunn når vi velger ut hvilke markeder vi ønsker å konkurrere i. Det er først og fremst internasjonalt det skjer en vekst, og vi kommer til å åpne nye ruter der vi ser at det er lønnsomt, sier Petter Jansen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør, tlf 95 71 55 16
Knut Løvstuhagen, senior informasjonsrådgiver, tlf 48 21 50 05

Latest news