Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens - nytt gebyrvarsel fra KT: SAS Braathens bringer Haugesund-saken inn for domstol

July 4, 2005 13:43

– Dagens varsel fra Konkurransetilsynet om at det kan bli aktuelt å ilegge SAS Braathens et overtredelsesgebyr for angivelig misbruk av dominerende stilling på ruten Oslo – Ålesund, gir også det positive signalet om at tilsynet nå har avsluttet en prosess som har pågått siden i fjor sommer. Tilsynet har gransket ytterligere 11 konkurranseutsatte ruter uten å finne grunnlag for videre etterforskning. Vi kommer nå til å gå nøyere gjennom varslet, og sannsynligvis vil også denne saken bringes inn i det sivile rettsapparatet.

Det sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar til dagens varsel fra Konkurransetilsynet.

Petter Jansen understreker at SAS Braathens har en langsiktig strategi som bygger på at det er, og skal være, en sunn konkurranse i luftfarten i Norge. SAS Braathens har aldri hatt noe ønske om å fjerne konkurrenter ved å sette prisene lavere enn det loven tilsier, og SAS Braathens har heller aldri underpriset noen konkurrent.

Petter Jansen gjør det samtidig klart at boten på 20 millioner kroner som tilsynet tidligere har ilagt selskapet for angivelig misbruk av dominerende stilling på ruten Oslo – Haugesund, vil bli anket. Han påpeker at Haugesund-saken dreier seg om en prinsipiell uenighet mellom SAS Braathens og tilsynet om beregning av kostnader, og at saken derfor må avgjøres i rettssystemet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør, tlf 95 71 55 16
Knut Løvstuhagen, seniorrådgiver, tlf 48 21 50 05

Latest news