Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens transporterte 745.000 passasjerer i april

May 9, 2005 11:02

SAS Braathens’ trafikktall for april viser en økning i antall passasjerer på 6,1 prosent i forhold til samme måned i fjor. Selskapet transporterte i alt 745.000 passasjerer, mot 702.100 for ett år siden. Størst var veksten på de europeiske rutene, som økte med 11,5 prosent til 139.300 passasjerer. På rutenettet i Norge transporterte SAS Braathens 577.900 passasjerer, som er en økning på 8,0 prosent i forhold til april i fjor.

— April-tallene bekrefter den underliggende veksten i markedet, sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar. – Bortsett fra mars, da vi hadde påskeeffekten, har vi måned for måned hittil i år notert en økning i antall passasjerer i forhold til i fjor. Det understreker nok en gang at vi har et produkt som publikum etterspør.

Den samlede trafikken, uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) økte med 6,4 prosent, mens kapasiteten (ASK) var 10,7 prosent høyere enn i april i fjor. Gjennomsnittlig kabinfaktor på hele rutenettet var på 59,9 prosent, eller 2,4 prosentenheter lavere enn året før.

På norske innenriksruter økte trafikken (RPK) med 5,0 prosent, kapasiteten (ASK) med 10,2 prosent, og kabinfaktoren gikk ned 2,9 prosentenheter til 57,8 prosent. Tilsvarende var økningen i RPK på Europa-rutene 11,8 prosent, ASK gikk opp med 16,3 prosent og kabinfaktoren sank 2,5 prosentenheter til 63,1 prosent.

På det intraskandinaviske rutenettet til SAS Braathens var antall passasjerer i april 27.700, mot 42.000 i april i fjor. Nedgangen på 34,1 prosent skyldes endringen i produksjonsfordelingen som skjedde i fjor mellom de tre flyselskapene i SAS-konsortiet. Det medførte at SAS Braathens flyr en betydelig mindre produksjon på dette ruteområdet i dag enn for ett år siden.

Hittil i år har SAS Braathens transportert 2.679.600 passasjerer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Siv Meisingseth, informasjonssjef, SAS Braathens, tlf 95 71 61 45

Latest news